Pinglanz

Kul och klur

Sudoku

1

8

6

2

 

3

 

9

7

7

5

1

4

 

8

6

2

9

9

 

2

 

7

5

8

1

4

2

 

7

9

 

5

 

6

 

6

 

4

7

 

2

1

8

 

3

 

1

8

2

6

5

  

 

4

9

5

6

7

 

3

 

1

8

3

2

9

1

 

 

5

4

5

8

7

1

4

9

 

6

3

I alla rader, kolumner och 3x3 rutor ska en av varje siffra 1-9 finnas med.

Kopiera sudoku någonstans där du kan editera t.ex. Word. Kopiera både rubriken OCH alla siffror, för att det ska bli bra. 

 

 

SKATTKARTA

Leta efter skatten. Alla ifyllda ringar går att klicka på.
Börja med att klicka på START, för att få reda på hur du ska gå.
Följ anvisningarna noga, annars går du lätt vilse...

 

 

Vill du ha tips till barnkalaset, klicka här

 

 

 

Ett kodat meddelande

Vad står det här? En ledtråd är att det är ett annat ord för lukt.

% - £   

$ - !

      

% - %

@ - $

 

Tips! Titta på tangentbordet. Byt ut tecknen mot siffrorna. Byt sen ut siffrorna mot bokstäverna i Bokstavskvadraten.

 

Ett dolt svar  

En och en betyder de inte så mycket, men tillsammans bildar de ett... ja, vad?

På sidan Tänkvärt finns det ett dolt svar...

 

Vill du ha ett tips? Klicka i så fall här.

 

 

Rebus - ett uttryck  

 


Tala om tal

Vilket är nästa tal i talserien?

1   1   2   3   5   8   13   __

Tips! 1 + 1 = 2... 1 + 2 = 3...KUL MED KODER

Det går att skriva hemliga meddelanden på massor av olika sätt, här kommer några olika. (Chiffer betyder att man översätter bokstav för bokstav.)

 

Alfabets-chiffer

Detta är ett av de enklaste chiffren.
Så här gör du för att skriva alfabets-chiffer:
Räkna på viken plats bokstaven står i alfabetet och byt ut bokstaven mot den siffran.

A B C D E F G H I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ex: HEJ blir 8,5,10

Vad står det här?

11,15,4,5,18   28,18   8,5,13,12,9,7,1   13,5,14  

15,18,4,5,20   28,18   6,18,9,20,20

 

 

 

 

 

Omvänt alfabets-chiffer

Så här gör du för att skriva omvänt alfabets-chiffer:
Skriv först alfabetet baklänges. Skriv sen alfabetet under. Därefter är det bara att översätta bokstav för bokstav:

Ö Ä Å Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

Ex HEJ blir VYT.

Vad står det här? 

 

VYT    SOZSPBÅSÖLY!

 

 

 

 

  

Murar-chiffer

Så här gör du för att skriva murar-chiffer:
Alfabetet skrivs in i rutnät. I det hemliga meddelandet tar man bort bokstäverna och ritar bara den del av rutnätet där bokstaven står. En eller två prickar skrivs i mitten om det är bokstäverna i det andra eller tredje rutnätet som används.

Ex. HEJ blir

  

Vad står det här?

 

 

Scout-chiffer

Så här gör du för att skriva scout-chiffer: 
Välj ett ord (eller två) på 5 bokstäver och skriv in det upptill och på sidan i bokstavskvadraten med stora och små bokstäver. Vanligtvis används SCOUT och scout, men det går även att välja ett eget tex. KODER och koder, som här nedanför. 

Varje bokstav skrivs som en koordinat.
Ex. H står under kolumnen D och på raden o, då blir det Do.
HEJ skrivs alltså Do Rk Ro. 

   O   D  E  R 
  A B C D E
 o F  G H I J
 d K L M N O
 e P R S T U
 r V Y Å Ä Ö

 

 

 

 

Vad står det här?

De Kd Rr Ed Ee     Kk Ee Ee     Ek Re     Eo Ed Ee Rk  
Er Oe     Kd Ed Er Dk Kd Ee     Kk Kr     Kk Od Od Kk    
Kd Rd Ek Rk Oe     Ek Re     Kd Ed Er Dk Kd Ee !

 

 

 

 

 

 

Kodords-chiffer

Så här gör du för att skriva kodords-chiffer: 
Skriv först ett kodord tex. KODER. Sedan skrivs resten av alfabetets bokstäver ut, som inte användes i kodordet. Under skriver du hela alfabetet, för att lätt kunna översätta bokstav för bokstav.
 

K O D E R A B C F G H I J L M N P Q S T U V W X Y Z Å Ä Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ex. HEJ blir CRG.

Vad står det här?

AMQTAKQKLER HUI JRE HMERQ? 

 

 

 

Gran-koda

Så här gör du för att gran-koda:
Leta upp bokstaven i bokstavskvadraten tex. K finns i kolumn 1 och rad 3.
Sen ritar du upp en gran med 1 gren på vänster sida och 3 grenar på höger sida.
(Antalet grenar på vänster sida visar alltså vilken kolumn bokstaven står och
antalet grenar på höger sida visar vilken rad bokstaven står.)

Ex.
Ordet KOD skrivs så här:

  1 2 3 4 5
 1 A B C D E
 2 F G H I J
 3 K L M N O
 4 P R S T U
 5 V Y Å Ä Ö

Vad står det här:

 

 

 

 

Caesar-chiffer  

Så här gör du för att skriva Caesar-chiffer: 
Varje bokstav förskjuts ett visst antal steg framåt eller bakåt. Caesar valde att förskjuta 3 bokstäver framåt (för att hans namn börjar på C, som är tredje bokstaven i alfabetet).

Ex. HEJ blir, med förskjutning framåt 3 steg, KHM. Tänk på att när du ska lösa chiffret, så måste du alltså backa 3 bokstäver.

Vad står det här med 3 stegs förskjutning framåt?

 

HQ  YDFNHU  GDJ  BU  HQ  EUD  GDJ

 

 

 

Tips! Om man vill öka svårighetsgraden, kan man förskjuta bokstäverna enligt ett tal tex. årtal, telefonnummer eller påhittat och även framåt/bakåt varannan gång eller var tredje gång osv.

 

 

Sving-chiffer

Det här chiffret är nästan lättare att skriva än att läsa.
Så här gör du för att skriva ett sving-chiffer: Skriv bokstäverna i meningen varannan åt vänster och varannan åt höger. Ex. HEJSAN blir NSEHJA.

Om du ska läsa ett sving-chiffer måste du börja med att leta rätt på bokstaven i mitten. Ser du vad det står här? (Mittenbokstaven är fetmarkerad, börja med att läsa därifrån till vänster, till höger, till vänster, till höger...)


RÄTINVSÄGGVRE

 
Termometer-chiffer

Så här gör du för att skriva termometer-chiffer:
Rita upp en termometer, som här nedanför, från 14 till -14 på vänster sida och alfabetet på höger sida. Noll ska hamna bredvid O.     Vad står det här?


   10, 9, -5, 10, -3     -3, 10, 8, 1

   4, 0, 2, 2, 10, -3     -4, 0, 3, -4, 4, 10, 1


Pekfingervalsen

Det här chiffret hittades på av Pinglan 2010. Så här gör du:
Varje bokstav flyttas ett steg till höger på tangentbordet.

Ex. HEJ skrivs JRK, eftersom J står till höger om H, R står till höger om E och K står till höger om J. Tänk på att när du ska lösa koden, så måste du istället flytta ett steg åt vänster!

Vad står det här:

FRM   J*T   LPFRM   *T   DLTOBRM   ;RF   ÅRLGOMHRTBSÖDRM_

 

 

 

Fyrkants-chiffer  

Lista ut det kodade meddelandet.

Tips! Det heter inte fyrkants-chiffer utan anledning.

 

Kodnyckel 4-4

DTÄTUMNRVEDOERUR

 

Behöver du mer hjälp?

Så här gör du för att läsa ut det kodade meddelandet:
- Kopiera bokstavsraden någonstans där du kan
   editera t.ex. Word eller till ett mail.
   (Använd teckensnitt Courier New, så är det lättare 
   
att se.)
- Börja att gå med markören från vänster till höger i
   bokstavsraden 4 steg.
- Tryck enter så att raden delar på sig.
- Gå med markören på den nya raden 4 steg.
- Tryck enter så att raden delar sig igen osv.
- Nu ska du ha en fyrkant med 4 rader och 4 
   bokstäver i varje. (Det är det som 4-4 betyder.)
Nu är det bara att läsa meddelandet.
Obs! Det läses 
   från vänster till höger UPPIFRÅN OCH NER.


Vill du ha ännu mer hjälp, så klicka här. 

 

Mer fyrkants-chiffer  

Här kommer ett fyrkants-chiffer till. Gör på samma sätt som här ovanför, men denna gång läser du meddelandet genom att börja läsa uppe i vänstra hörnet och fortsätta läsa motsols runt, runt... 

 

Kodnyckel 5-3

VJTTAIAKTKÄRPÅS

 

Tips! Kodnyckeln säger att det ska bli 3 rader med 5 tecken i varje. 

Vill du ha hjälp, klicka här.

 

 

Morse-alfabetet

Ett välkänt kodsystem är Morse-alfabetet. "Prick" betyder att det är en kort signal och "streck" betyder att det är en lång signal. Detta gör att man kan använda det på alla möjliga sätt t.ex. blinka med en ficklampa och knacka i väggen, men det går såklart bara att skriva med också.

a    .-
b  -...
c  -.-.
d  -..
e  .
f  ..-.
g  --.
h  ....
i  ..
j  .---

k  -.-
l  .-..
m  --
n  -.
o  ---
p  .--.
q  --.-
r  .-.
s  ...
t  -

u  ..-
v  ...-
w  .--
x  -..-
y  -.--
z  --..
å  .--.-
ä  .-.-
ö  ---.

 

Vad står det här?

-..   .   -        ....   .-.-   .-.

...   -.-   .-.   .   ...-   ...        ..

--   ---   .-.   ...   .
Grekiska på svenska

Översätt bokstav för bokstav, mot hur de grekiska bokstäverna låter/ser ut jämfört mot de svenska. 
(Alfabetet är skrivet i det grekiska alfabetets ordning.) 
 

 

Vad står det här:

 

 

 

Rista runor

Översätt bokstav för bokstav. (Å finns inte, använd o istället.)

 

 Vad står det här:

 

Vet du...

... varför våra siffror ser ut som de gör?

Man tror att siffrorna ser ut som de gör, för att de har lika många vinklar, som de är värda.

 

0 är ingenting och har ingen vinkel alls, eftersom den är rund.
1 har en vinkel, 2 har två vinklar osv.

 

 

... att man kan räkna ut kontrollsiffran på personnumret? 

Den sista siffran i personnumret är en kontrollsiffra och den går att räkna ut!

Så här gör du:
- Skriv upp de första 9 siffrorna i personnumret.
- Under varje siffra skrivs 2, 1, 2, 1 osv.
- Gångra siffrorna som står under varandra.
- Var och en av siffrorna i svaren läggs ihop. Obs! Även om det blir tex. 10 , så räknar man ihop 1 + 0 och inte 10.
- Antal steg uppåt till närmsta 10-tal är kontrollsiffran.

Ex. Vi antar att någon föds på julafton år 2020 och får dessa 9 första siffror i personnumret: 201224-123. Den 10:e ska räknas ut. Gör som beskrivet här ovanför.

  2   0   1   2   2   4  -  1   2   3   ?
* 2   1   2   1   2   1  -  2   1   2    
 
4 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4  +  2 + 2 + 6 = 26

Det är 4 steg från 26 upp till närmsta tiotal, 30, det gör att kontrollsiffran blir 4, alltså:

201224-1234

Man kan också se på det här personnumret att det här är en kille, eftersom näst sista siffran är 3. Näst sista siffran är udda om kille (1, 3, 5, 7, 9) och jämn om tjej (0, 2, 4, 6, 8).

Förr stod de två första siffrorna av de ”4 sista siffrorna” för vart i landet man var född, men det är borttaget nu.

Kolla om kontrollsiffran stämmer på ditt eget personnummer!

 

 

... att det finns andra talsystem än vårt?

Det finns flera olika talsystem och för att förklara hur det fungerar börjar vi med att titta på logiken bakom det talsystem, som vi använder till vardags och som kallas för det decimala talsystemet.

 

Decimala talsystemet

Deci betyder 10 och med det menas att vi har 10 som bas och räknar med 10 st siffror, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Vi är så vana vid det, så vi tänker knappt på att beroende på var siffran står i ett tal, så betyder den olika mycket, men det är ju faktiskt så att för varje position, från höger räknat, så är siffran värd 10 gånger mer.

Om vi tex. har talet 1234 (ettusen-tvåhundra-trettio-fyra), så betyder siffrorna att det är
  1 tusental (1000)
  2 hundratal (100)
  3 tiotal (10)
  4 ental (1)


  1   2   3   4  
   1000   100     10      1

  

 

 

 

Binära talystemet

Bi betyder 2 och med det menas att vi har 2 som bas och bara räknar med 2 st siffor, 0 och 1.

Varje ny position i talet, från höger räknat, är värd 2 gånger mer.

Om vi tar talet 1011, så betyder siffrorna att det är
  1 åttal (8)
  0 fyrtal (4)
  1 tvåtal (2)
  1 ental (1)

 

  1   0   1   1
  
8      4       2      1

 

Det blir 11 decimalt (8 + 2 + 1 = 11).
(1011 uttalas inte ettusen-elva! Eftersom vi nu räknar binärt, betyder inte första ettan "ettusen", den betyder ju åtta. Istället uttalas det ett-noll-ett-ett.)

Prova nu att räkna själv. Hur mycket är det binära talet 1010101, decimalt?

Börja med att skriva under varje siffra, från höger till vänster, 1, 2, 4, 8, 16 osv. (gånger 2 för varje ny position).


  1   0   1   0   1   0   1
  64     32     16     8     4      2      1Lägg ihop 1 st 64:a, (0 st 32:or), 1 st 16 osv.
Det blir 85 (64 + 16 + 4 + 1 = 85).
Svaret är att 1010101 binärt, är 85 decimalt.Hexadecimala talsystemet

Hexadeci betyder 16 och nu kan du nästan lista ut att man då har 16 som bas och räknar med 16 st siffror, men vi har ju bara 10 st siffror och därför kompletterar man med bokstäver, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E och F (A är värd 10, B är värd 11, C är värd 12 osv.).

Varje ny position i talet, från höger räknat, är värd 16 gånger mer.

Om vi tar talet 1A2B, så betyder siffrorna att det är

  1 st 4096:a (4096)
  A (=10) st 256:or (256)
  2 st 16 (16)
  B (=11) st ental (1)


  1   A   2   B
   4096   256     16      1
Det blir 6699 decimalt (4096 + 2560 + 32 + 11 = 6699).
Prova nu att räkna själv. Hur mycket är det hexadecimala talet 6C6 decimalt?

Börja med att skriva under varje siffra, från höger till vänster, 1, 16 och 256 (16 gånger mer för varje ny position).


  6  C  6
   256   16    1


Lägg ihop 6 st 256:or, C (=12) st 16 och 6 st ental.
Det blir 1734 (1536 + 192 + 6 = 1734).
Svaret är att 6C6 hexadecimalt, är 1734 decimalt.
Det här är de vanligaste talsystemen, men man kan eg. räkna med vilken bas man vill. Tänk bara på att det blir svårare och svårare ju större bas man väljer.